Vår

Rådjur 2017
Översvämning Feb 2020
Dammen ny 2011
Från sovrum 2022
Sköld 2015
Vitsippor 2022
Snödroppar 2022
Björkängen vid Lagan 2015