Ägarna

Vi som äger Strömsholmen heter Birgit Karlsen och Lennart Eriksson. Birgit är född och uppvuxen i Danmark, bor i Markaryd sedan 2001. Lennart är född och uppvuxen i Södertälje, bor i Markaryd sedan 1994.
Vi köpte huset i september 2003. Vi hade inte mycket vana eller erfarenhet, men med åren lär vi oss allt mer. 
Trädgårdsparken är en fristad där vi glömmer allt annat, ibland till och med att äta. Det är en återhämtning och en kraftsamling, och vi kan ibland komma in blöta, smutsiga, trötta och hungriga. Vi kan lyckligt konstatera att allt detta är vårt. Det är fantastiskt!