Historia

Historia från förra sekelskiftet till 2022.
Huset registrerades 1909 och byggdes troligen redan de sista åren 1890-talet, det ägdes av kyrkan.
Från 1920 bodde Johan Theodor och Nanny Fagerberg i huset som då var en arrendegård. Efter att huset målats om namngav Nanny Fagerberg huset, Strömsholmen, hon tyckte det såg ut som en holme och strömmen låg nedanför.

 

1939 friköpte Johan Theodor och Nanny huset för 1.000 kr från kyrkan.
1951 såldes huset till pappersbruket som tjänstebostad. Då putsades den gamla träfasaden och innertaket mellan våningarna sänktes 20 cm för att ge en bättre övervåning och två lägenheter. Ingången flyttades från mitt fram till sidan. Full källare grävdes ut.

1979 friköpte förmannen Arne Wickberg (och hans mamma) huset och bodde där fram till 2003.
Vi har lagt till vita knutar och fönsterramar och målat om huset. 
Under åren sedan 2003 har vi renoverat det mesta. Vi har inte bytt yttertaket. 
När vi köpte huset var allt igenväxt med träd, sly och ogräs. Vi har fällt uppskattningsvis 6-700 träd. 
Trädgårdsland, växthus och tunnelväxthus är Birgits domän. Lennart har mest sysslat med träd, buskar och gräsmattor. Stigar har röjts. Kanaler, diken och ogenomtränglig sumpmark har rensats och vi har byggt några broar. 
Vi har köpt till en bokkulle på ca 10.000 kvadratmeter. Tomten är nu ca 24.000 kvadrat.

Historia Bilder