När vi övertog Strömsholmen var skog och trädgård igenväxta.
Bokkullen hade inte gallrats på minst 40 år. Där stod 35 fullvuxna barrträd och många bokar växte sneda och vinda. På andra ställen hade aspar tagit över. Det gick inte att ana att Lagan ligger 75 meter bort.
Trädgården hade inte sett omsorg under många år.
2008 Bokkullen. Här fälldes 35 stora barrträd. Nu finns här endast bok och enstaka ek och lönn. Totalt har vi fällt ca 200 stora träd, fast inte alla själva.
2008 Granarna Mats och Mette faller.

2008 Mats och Mette och mycket annat försvann.

2008 Några stora tallar faller. Vi har dock några kvar.